Obchodní podmínky

1) Základní ustanovení

Prodej a nákup zboží v elektronickém obchodě provozovaném na adrese www.horsen.cz se řídí těmito obchodními podmínkami.

Za provozování maloobchodu na adrese www.horsen.cz odpovídá:

Irena Staňková

Na Stránce 199

Řevnice 25230

IČ: 76656233

DIČ:CZ8352270179

ČU pro bankovní převod

Česká spořitelna Pobočka Řevnice Mníšecká 1060

2090289133/0800

IBAN CZ96 0800 0000 0020 9028 9133

BIC  GIBACZPX

info.horsen@gmail.com

Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami předtím, než si objedná vybrané zboží. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s dodavatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Dodavatel je provozovatel maloobchodu.

Předmětem uzavírané kupní smlouvy mezi spotřebitelem a dodavatelem je závazek dodavatele dodat spotřebiteli objednané zboží a závazek spotřebitele objednané zboží převzít a zaplatit dodavateli dohodnutým způsobem dohodnutou cenu.

V případě nepřevzetí (a nezaplacení v případě dobírky) objednaného zboží spotřebitelem je dodavatel oprávněn požadovat po spotřebiteli úhradu poštovného a poplatek 120 korun českých jakožto úhradu nákladů spojených s vyřízením objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím (dodavatelem).

2) Objednávání

Nabízíme Vám možnost pohodlného nákupu přímo z vašeho domova. Objednávat můžete 24 hodin denně prostřednictvím integrovaného nákupního košíku či emailu.

Objednávka zaslaná prostřednictvím našeho elektronického obchodu je přijata standardně do 24 hodin, nejpozději vždy následující pracovní den (v případě zaslání objednávky v průběhu víkendu). Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o expedování zboží budete rovněž informováni e-mailem.

Stornování objednávky je možné nejpozději do 3 hodin od okamžiku vytvoření objednávky. Storno je možné provést telefonicky nebo e-mailem, při stornování objednávky stačí uvést vaše jméno, číslo objednávky a emailovou adresu (v případě stornování telefonicky).

3) Expediční a dodací lhůty

Expedice probíhají pomocí České Pošty.

Snažíme se držet většinu našeho sortimentu skladem. Zákazník má ve většině případů druhý či třetí pracovní den zboží doma (pokud vytvoří objednávku do 11:00 v pracovní den a následující den je také pracovní a zboží je placeno dobírkou). U každé položky je uvedena dostupnost zboží. Pokud by se stalo, že zboží momentálně není skladem, jsme povinni zákazníka ihned informovat o této skutečnosti a individuálně domluvit termín dodání.

Zákazník je emailem informován o expedici zboží. Pokud nebude zásilka doručena zákazníkovi následující pracovní den od dne expedice, je zákazník povinnen nás ihned kontaktovat a sdělit nám tuto skutečnost. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a budeme postupovat standardně při vymáhání pohledávky za nevyzvednutou zásilku (viz výše). Pokud dojde k nevyzvednutí oné zásilky zákazníkem a zásilka nám bude přepravní společností vrácena nazpět, kontaktujeme zákazníka a individuálně řešíme tento problém.

4) Platební podmínky

  • a) Dobírkou - cenu zboží a doběrečné uhradíte při dodání.

  • b) Převodem na účet - celkovou sumu za zboží a poštovné zašlete na bankovní účet:

číslo účtu: 2090289133/0800
banka:0800
variabilní symbol: Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo vaší objednávky.

5) Poštovné a balné v ČR

Zboží bude zasláno na Vámi uvedenou adresu. K celkové sumě za zboží vám bude účtováno poštovné.

Poštovné:

  • Balík do ruky do 3kg 142,- Kč (včetně balného 25,-)

  • Balík na poštu do 3kg 133,- Kč (včetně balného 25,-)

Platí pro dodání zboží v rámci ČR.

V případě dotazů nebo nejasností nás kontaktujte na tel. +420 734 509 677.

V případě větší objednávky nás prosím kontaktujte a my pro Vás rádi zařídíme individuální přepravu.

6) Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti po individuální dohodě s Vámi v souladu s platným právním řádem České republiky.

Zákazník je povinen prohlédnout zboží dodané prodávajícím bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.

Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním, ani na vady, na které byl zákazník předem upozorněn.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

Na vady způsobené neodborným zacházením se záruka nevztahuje.

Reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu – www.horsen.cz

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

7) Vrácení zboží

Nakupováním v našem obchodě nepodstupujete žádné riziko. Jste oprávněni zakoupené zboží bez udání důvodu vrátit zpět do 14 dnů od převzetí zboží.

Spotřebitel je v tomto případě povinen vrátit nepoužité, nepoškozené a kompletní zboží v původním obalu a s originálním dokladem o koupi. Spotřebitel je povinen doručit zboží prodávajícímu. Náklady na dopravu hradí spotřebitel. Po splnění těchto podmínek bude spotřebiteli vrácena kupní cena zboží.

8) Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník uděluje prodávajícímu odesláním objednávky souhlas ke zpracovávání jím sdělených osobních údajů, včetně elektronického kontaktu (e-mail). Tyto údaje budou používány výlučně k umožnění přístupu zákazníka do e-shopu a plnění uzavřených smluv včetně evidence všech transakcí uskutečněných prostřednictvím elektronického obchodu.

Tento souhlas zákazník uděluje na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu prodávající.

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje zákazníka budou zpracovávány pouze pro potřeby prodávající, výlučně ke shora zmíněným účelům a nebudou zpřístupněny žádné další osobě.


Obchodní podmínky - Horsen js_def

Obchodní podmínky

1) Základní ustanovení

Prodej a nákup zboží v elektronickém obchodě provozovaném na adrese www.horsen.cz se řídí těmito obchodními podmínkami.

Za provozování maloobchodu na adrese www.horsen.cz odpovídá:

Irena Staňková

Na Stránce 199

Řevnice 25230

IČ: 76656233

DIČ:CZ8352270179

ČU pro bankovní převod

Česká spořitelna Pobočka Řevnice Mníšecká 1060

2090289133/0800

IBAN CZ96 0800 0000 0020 9028 9133

BIC  GIBACZPX

info.horsen@gmail.com

Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami předtím, než si objedná vybrané zboží. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s dodavatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Dodavatel je provozovatel maloobchodu.

Předmětem uzavírané kupní smlouvy mezi spotřebitelem a dodavatelem je závazek dodavatele dodat spotřebiteli objednané zboží a závazek spotřebitele objednané zboží převzít a zaplatit dodavateli dohodnutým způsobem dohodnutou cenu.

V případě nepřevzetí (a nezaplacení v případě dobírky) objednaného zboží spotřebitelem je dodavatel oprávněn požadovat po spotřebiteli úhradu poštovného a poplatek 120 korun českých jakožto úhradu nákladů spojených s vyřízením objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím (dodavatelem).

2) Objednávání

Nabízíme Vám možnost pohodlného nákupu přímo z vašeho domova. Objednávat můžete 24 hodin denně prostřednictvím integrovaného nákupního košíku či emailu.

Objednávka zaslaná prostřednictvím našeho elektronického obchodu je přijata standardně do 24 hodin, nejpozději vždy následující pracovní den (v případě zaslání objednávky v průběhu víkendu). Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o expedování zboží budete rovněž informováni e-mailem.

Stornování objednávky je možné nejpozději do 3 hodin od okamžiku vytvoření objednávky. Storno je možné provést telefonicky nebo e-mailem, při stornování objednávky stačí uvést vaše jméno, číslo objednávky a emailovou adresu (v případě stornování telefonicky).

3) Expediční a dodací lhůty

Expedice probíhají pomocí České Pošty.

Snažíme se držet většinu našeho sortimentu skladem. Zákazník má ve většině případů druhý či třetí pracovní den zboží doma (pokud vytvoří objednávku do 11:00 v pracovní den a následující den je také pracovní a zboží je placeno dobírkou). U každé položky je uvedena dostupnost zboží. Pokud by se stalo, že zboží momentálně není skladem, jsme povinni zákazníka ihned informovat o této skutečnosti a individuálně domluvit termín dodání.

Zákazník je emailem informován o expedici zboží. Pokud nebude zásilka doručena zákazníkovi následující pracovní den od dne expedice, je zákazník povinnen nás ihned kontaktovat a sdělit nám tuto skutečnost. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a budeme postupovat standardně při vymáhání pohledávky za nevyzvednutou zásilku (viz výše). Pokud dojde k nevyzvednutí oné zásilky zákazníkem a zásilka nám bude přepravní společností vrácena nazpět, kontaktujeme zákazníka a individuálně řešíme tento problém.

4) Platební podmínky

  • a) Dobírkou - cenu zboží a doběrečné uhradíte při dodání.

  • b) Převodem na účet - celkovou sumu za zboží a poštovné zašlete na bankovní účet:

číslo účtu: 2090289133/0800
banka:0800
variabilní symbol: Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo vaší objednávky.

5) Poštovné a balné v ČR

Zboží bude zasláno na Vámi uvedenou adresu. K celkové sumě za zboží vám bude účtováno poštovné.

Poštovné:

  • Balík do ruky do 3kg 142,- Kč (včetně balného 25,-)

  • Balík na poštu do 3kg 133,- Kč (včetně balného 25,-)

Platí pro dodání zboží v rámci ČR.

V případě dotazů nebo nejasností nás kontaktujte na tel. +420 734 509 677.

V případě větší objednávky nás prosím kontaktujte a my pro Vás rádi zařídíme individuální přepravu.

6) Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti po individuální dohodě s Vámi v souladu s platným právním řádem České republiky.

Zákazník je povinen prohlédnout zboží dodané prodávajícím bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.

Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním, ani na vady, na které byl zákazník předem upozorněn.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

Na vady způsobené neodborným zacházením se záruka nevztahuje.

Reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu – www.horsen.cz

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

7) Vrácení zboží

Nakupováním v našem obchodě nepodstupujete žádné riziko. Jste oprávněni zakoupené zboží bez udání důvodu vrátit zpět do 14 dnů od převzetí zboží.

Spotřebitel je v tomto případě povinen vrátit nepoužité, nepoškozené a kompletní zboží v původním obalu a s originálním dokladem o koupi. Spotřebitel je povinen doručit zboží prodávajícímu. Náklady na dopravu hradí spotřebitel. Po splnění těchto podmínek bude spotřebiteli vrácena kupní cena zboží.

8) Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník uděluje prodávajícímu odesláním objednávky souhlas ke zpracovávání jím sdělených osobních údajů, včetně elektronického kontaktu (e-mail). Tyto údaje budou používány výlučně k umožnění přístupu zákazníka do e-shopu a plnění uzavřených smluv včetně evidence všech transakcí uskutečněných prostřednictvím elektronického obchodu.

Tento souhlas zákazník uděluje na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu prodávající.

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje zákazníka budou zpracovávány pouze pro potřeby prodávající, výlučně ke shora zmíněným účelům a nebudou zpřístupněny žádné další osobě.